LA 不限流量服务器只需 $55/月 E3 16GB 2TB HDD 站群只需 $110/月

EnzuKHEnzuKH 话题数:43会员, 商家

一般配置服务器

E3-1240v2
16GB RAM
240GB SSD or 2TB HDD
/29 IPv4
/64 IPv6
20Gbps DDoS Protection
1Gbps Unmetered Bandwidth
$55/m

E3-1270v2
16GB RAM
240GB SSD or 2TB HDD
/29 IPv4
/64 IPv6
20Gbps DDoS Protection
1Gbps Unmetered Bandwidth
$65/m

Intel E3-1270v6
16GB RAM
240GB SSD or 2TB HDD
/29 IPv4
/64 IPv6
20Gbps DDoS Protection
1Gbps Unmetered Bandwidth
$74/m

Intel E3-1270v6
16GB RAM
2TB HDD x 2
/29 IPv4
/64 IPv6
20Gbps DDoS Protection
1Gbps Unmetered Bandwidth
$79/m

Intel Xeon Dual E5-2620v2
32GB RAM
2TB HDD x 4
/29 IPv4
/64 IPv6
20Gbps DDoS Protection
1Gbps Unmetered Bandwidth
$84/m

站群服务器
Intel Xeon E3-1270v2
2TB HDD or 250GB SSD
16GB RAM
1Gbps Unmetered Bandwidth
20Gbps DDoS Protection
4 x /26
SMTP Blocked
$330/每季 = $110/每月

Dual E5-2620v2
32GB RAM
2TB HDD or 250GB SSD
4 x /26
1Gbps Unmetered
20Gbps DDoS Protection
SMTP Blocked
$450/每季 = $150每月

VPS 50%折扣优惠码:summervps5020
混合 35%折扣优惠码:summerhybrid3520

请加我QQ: 2470306365下单,量多可议。

DediPath LLC.
[email protected]

登录注册后才能评论。